VOETS TRANSPORT: wij leveren het beste.

 

 

 

Op het nationaal vervoer zijn de Algemene Vervoercondities

(AVC) 2002, laatste versie, van toepassing. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de bepalingen van het CMR-Verdrag, alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities (AVC) 2002, laatste versie van toepassing. De Algemene Vervoercondities (AVC) 2002, laatste versie zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 

Betreffende de betalingen van het vervoer en overige werkzaamheden zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

 

 

 

VOETS TRANSPORT BV

Meerheide 120A, 5521 DX Eersel

Postbus 98, 5520 AB Eersel

Tel

Fax

Mail

 

:

:

:

 

+ 31 (0) 497 - 53 11 53

+ 31 (0) 497 - 53 11 68

info@voetstransport.com